Kejawen op Java

Kejawen, ook genoemd Kebatinan, Agama Jawa en Kepercayaan is een Javaanse religieuze traditie, bestaande uit een samensmelting van animistische, boeddhistische en islamitische, vooral soefi geloven en praktijken. Het is geworteld in de geschiedenis en het geloof van de Javaanse bevolking, aspecten van verschillende religies versmeltend.

Klenik dan Dukun [image source]

Kejawen bestaat uit honderden mystieke stromingen, aliran kebatinan (aliran = stroming, kebatinan = mystiek), of kepercayaan (= geloof) genoemd, rond een gezaghebbende of charismatische leraar. De meeste van deze stromingen verdwijnen bij de dood van hun stichter. Sommige overleven en behouden hun naam. Maar gewoonlijk de volgelingen zich op in kleinere groepen die geen contact met elkaar onderhouden.”. De graven van de leraren worden wel in ere gehouden en vaak bezocht.
Het Javaanse volksgeloof, de abangan, heeft sporen in de kejawen nagelaten. In die zin is kejawen syncretisch. Vanouds wordt op Java sterkte nadruk gelegd op synthese van overtuigingen en geloven. Dat betekent in praktijk dat men twee tegenstrijdige overtuigingen tegelijk kan aanhangen. De Javaanse wijsbegeerte combineert idealen van menselijke wijsheid (wicaksana), de psyche (waskita) en perfectie (sempurna). De aanhanger van kejawen leert zijn passies en driften te controleren. De kejawen legt ook de nadruk op ascese en het verwerpen van rijkdom en comfort. Het doel is verlichte harmonie en eenheid met de geest van het universum.

Kejawen meditatie in het bos

Afbeeldingsresultaat voor kejawen

De Javaanse bevolking kan worden verdeeld in een drietal groeperingen: de abangan, de santri en de priyayi.
* De abangan zijn nominaal moslim, maar laten zich leiden door het oude volksgeloof of kejawen.
* De Priyayi zijn de afstammelingen van de erfelijke aristocratie van de Javaanse vorstenhuizen van Yogyakarta en Surakarta. Op hun beurt erfgenamen van veel oudere hindoeïstische vorstenhuizen.
* De orthodoxe moslims, de zogeheten Santri.

De Islam is overal zichtbaar en hoorbaar: overal vele moskeeen, en vijf keer dagelijks de oproepen tot gebed.
De Kejawen is vrijwel niet zichtbaar, het is welhaast iets mystieks achter de schermen van de Islam; maar voor vele javanen is het van belang en levendig.
De auteur van deze website heeft de Kejawen een paar keer “gezien”. Hij vertelt: “Ik heb  mannen aan het strand bij Yogyakarta offers zien brengen aan Loro Kidul, de godin van de Stille Zuidzee.
Verder heb ik gezien, dat bij huwelijken in mijn desa op bepaalde plekken bij het huis, waar de huwelijksrituelen plaaats vinden, offers werden neergelegd.
Toen ik een gekneusde voet had, werd ik gebracht naar een “dukun” (natuurgenezer), die met een oude, heilige kris, vele malen over mijn voeten streek ter genezing van de kneuzing”.

Vanwege de nog steeds aanwezige hindoeïstische achtergrond staan orthodoxe moslims minder welwillend tegenover de Kejawen. Dertig procent van de Javanen hangt een sterk syncretistische en gejavaniseerde versie van de islam aan. De rest noemt zich weliswaar islamiet, maar staat het dichtst bij de oud-Javaanse hindoeïstische traditie.

Afbeeldingsresultaat voor kejawen

Bronnen

* Kejawen Wiki: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kejawen
* Kejawen (bah. indonesia): https://www.boombastis.com/mengenal-kejawen/48191
* Kejawen (engels): https://en.wikipedia.org/wiki/Kejaw%C3%A8n


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s