Het Huwelijk

Huwelijk

Er zijn 2 soorten huwelijken:
1) Pernikahan siri (islamitische huwelijk)
2) Pernikahan resmi (officiele huwelijk)

  • Pernikahan siri

Een pernikahan siri is een huwelijk, dat niet voor de wet geldt, maar wel voor de Islam.
Een man en een vrouw, die (alvast) willen gaan samenwonen, maar bv nog geen geld hebben voor een huwelijk, sluiten een pernikahan siri.
Het ongehuwd samenwonen is wettelijk niet toegestaan; na een pernikahan siri kan dat wel.
Voor het sluiten van dit huwelijk zijn getuigen nodig en een kyai (imam). Het is een eenvoudige gebeurtenis.
Er zijn geen (deel-)ceremonies bij dit huwelijk. Man en vrouw dragen gewoon nette kleren.
Uit dit huwelijk geboren kinderen hebben alleen een burgerlijke relatie met hun moeder en de familie van de moeder.

  • Pernikahan resmi

De huwbare leeftijd voor mannen en vrouwen is 19 jaar; in september 2019 heeft het Parlement de huwbare leeftijd voor vrouwen verhoogt van 16 jaar naar 19 jaar.

Het sluiten van een huwelijk verschilt per suku (volk) en per regio. Een huwelijk op bv. Sulawesi ziet er anders uit dan een huwelijk op Java.
Een huwelijk is een grootse gebeurtenis op Java. Het is niet alleen een verbindtenis tussen 2 personen, maar ook tussen 2 families.

Het beschikbare financiele budget bepaalt voor een groot deel het feest van de huwelijkssluiting. Een volledige huwelijkssluiting (Pernikahan Agung) bestaat uit vele deel-ceremonies gedurende minstens 2 dagen. Bij een eenvoudige huwelijkssluiting worden maar enkele deel-ceremonies gedaan.

Voor een uitgebreide beschrijving van de gang van zaken bij een huwelijk, klik hier