Het huwelijk

NB: Adat kleding voor het huwelijk: klik hier

Algemeen
Elk huwelijk in Indonesië verschilt door de cultuur van de betrokken families. Eén ding hebben ze echter allemaal gemeenschappelijk: het huwelijk wordt er niet alleen gezien als het begin van een relatie tussen twee personen, maar ook als het begin van een hechte band tussen twee families.

De ouders van de toekomstige bruidegom zenden een bode naar de ouders van de toekomstige bruid. Hij brengt de familie de boodschap, dat hun zoon met de dochter wilt trouwen. Tegenwoordig kunnen beide ouders ook rechtstreeks met elkaar praten. Beide families moeten daarop het huwelijk goedkeuren.

De organisatie van het huwelijksfeest gebeurt door de ouders van de bruid. Zij hebben dan ook het laatste woord betreffende het soort huwelijk dat gehouden wordt: een groots feest (Paés Agung) of een minder groots feest (Paés Kesatrian). Ieder huwelijk kenmerkt zich immers door een een keuze van de make-up en de klederdracht eigen aan de familie geschiedenis. De ouders bepalen ook de verschillende ceremonies die gevolgd worden: Siraman (reinigingsritueel), Midodareni (ritueel op de vooravond van het huwelijk), Peningsetan (verlovingsritueel), Ijab (huwelijksinzegening) en andere Javaanse Huwelijksrituelen volgend op de huwelijksceremonie. Verder zijn zij ook verantwoordelijk voor het organiseren van het huwelijksfeest, waarop familie en vrienden de gelegenheid hebben om het huwelijkspaar geluk toe te wensen.

NB: De huwelijks-ceremonie, zoals hieronder beschreven, is kostbaar en alleen bestemd voor hen, die het kunnen betalen.
De huwelijken in bv. desa’s zijn aanmerkelijk eenvoudiger; lang niet alle onderdelen van de ceremonie, worden gedaan.

NB: een belangrijke bron voor de informatie over de huwelijksceremonie, die hier is gebruikt, is: http://www.javaans.net/w-wedding-ned.html

De verschillende onderdelen van de huwelijks-ceremonie, die hieronder verder worden uitgewerkt:

De voorbereiding
Sajen (offers) plaatsen
Tarub Versiering aanbrengen
Kembar Mayang (soort boeket)
Dag 1
Siraman
De Peningsetan Ceremonie
De Midodareni Ceremonie
Dag 2
De Panggih Ceremonie
De Ijab Ceremonie
Dag 3
Feest

NB: Adat kleding voor het huwelijk: klik hier

De voorbereiding

Voor de huwelijksceremonie zijn 2 personen van groot belang:
1) De “perias manten”, verantwoordelijk voor de aankleding en opmaak van bruid en bruidegom.
2) De “Pemaes”, de ceremonie-meester; deze begeleidt het bruidspaar door alle stadia van de huwelijksceremonie.
De huwelijksceremonie wordt over 3 dagen gespreid.

Sajen (offers) plaatsen
Voordat de Tarub en Bekletepe versieringen (zie hieronder) worden aangebracht, dienen speciale offers gebracht te worden (Sajen).
Het traditionele offer wordt in de Javaanse cultuur als zeer belangrijk beschouwd. Het heeft een diepe symbolische betekenis. Laat God ons en onze voorouders beschermen. Laat hun ziel in vrede rusten, laat ze hun zegen en goedkeuring geven aan deze ceremonie, laat de boze geesten weg van deze ceremonie, laat deze ceremonie veilig en succesvol zijn. De Sajen worden geplaatst op al die plaatsen waar een ceremonie gaat plaatshebben, zoals in de voortuin, de eetkamer, onder de Tarub versiering, in de straat voor het huis.

Image result for sajen pernikahan

Tarub Versiering aanbrengen
Gewoonlijk wordt de dag voor het huwelijk de voortuin en de poort van het huis versierd met Tarub. Dat is een decoratie van planten versierd met verschillende bloemen en bladeren (Tuwuhan).

Kembar Mayang (soort boeket)
Kembar Mayang is een soort boeket gemaakt van verschillende soorten bladeren (vooral palmbladeren gewikkeld in een bananenstam). Het geheel geeft een zeer mooie versiering met een brede symbolische betekenis:
Het boeket is in de vorm van een berg: Zoals een berg hoog en breed is, zo is ook de kennis, de ervaring en het geduld van de man.
Symboliek:
Keris (kris, een gekarteld mes): Stelt de voorzichtigheid voor waarmee men in het leven moet omgaan met wijsheid.
Een zweep: Het koppel zal altijd met een optimistische kijk door het leven gaan.
Een paraplu: Het koppel zal de hele familie beschermen.
Sprinkhanen: Het koppel zal energievol en snel beslissingen in het leven maken.
Vogels: Het koppel heeft een hoge levensmotivatie.
Bladeren van de Banyan (beringin boom): Het koppel zal altijd het leven van andere mensen beschermen.
Bladeren van Kruton: Deze bladeren bieden bescherming tegen boze geesten.
Bladeren van Dadap Srep: Deze bladeren kunnen gebruikt worden om koorts tegen te gaan. Het koppel zal alle problemen met een heldere en kalme geest oplossen.
Kruiden van Dlingo Benglé: Deze kruiden genezen infecties en andere ziekten. Ze bieden het koppel bescherming tegen boze geesten.
– Bloemen van Patra Manggala: Om het boeket te verfraaien.

Image result for Kembar Mayang pernikahan

Dag 1

Siraman
De ceremonies worden over 3 dagen verspreid. De eerste dag is voor de Siraman ceremonie: het is een ritueel dat lichaam en geest reinigt. Dit ritueel wordt apart georganiseerd voor bruid en bruidegom de dag voor het huwelijk. Het huwelijkskoppel zal na dit reinigingsritueel zowel lichamelijk als geestelijk rein zijn. Deze ceremonie wordt ’s namiddags georganiseerd, de dag voordat de andere belangrijke ceremonies, Ijab en Panggih, worden uitgevoerd.
Siraman van de bruid wordt uitgevoerd in het huis van haar ouders, Siraman van de bruidegom wordt uitgevoerd in het huis van zijn ouders. Meestal gebeurt dit ritueel in de badkamer of op een speciaal voorbereide plaats zoals in de tuin. De keuze van de personen die de rituele reiniging zullen uitvoeren, wordt als zeer belangrijk beschouwd. Naast de ouders kunnen daarbij ook oude, vooraanstaande mensen helpen. Ze worden geselecteerd op basis van hun goede moraal. Het aantal personen die Siraman geven, wordt beperkt tot zeven. Het Javaanse woord voor zeven is Pitu, dus die mensen geven het koppel dus Pitulungan of help.

Image result for siraman pernikahan

De Peningsetan Ceremonie
De avond voor het huwelijk bezoekt de familie van de toekomstige bruidegom de ouders en familie van de bruid. Beide familie leren elkaar kennen in een leuk samenzijn en het huwelijk wordt goedgekeurd. Peningsetan of Srah-Srahan is afgeleid van het woord singset (verbinden). De twee families ontmoeten elkaar en worden schoonfamilies. Ze gaan akkoord met dit huwelijk. De familie van de bruidegom arriveert aan het huis van de familie van de bruid. Ze hebben enkele geschenken mee:
– Een set Suruh Ayu (mooie betel bladeren) voor veiligheid.
– Enkele batik gewaden in diverse motieven voor geluk en voorspoed.
– Stof voor Kebaya (een Indonesische blouse).
– Een witte sjerp als teken van een stevige wil.
– Fruit voor een goede gezondheid.
– Rijst, suiker, zout en olie voor de basisbehoeften in het leven.
– Een set trouwringen.
– Wat geld als bijdrage voor het huwelijk.

Image result for Peningsetan pernikahan

De Midodareni Ceremonie
Dit ritueel heeft plaats de avond voor de Ijab en Panggih ceremonies. Midodareni is afgeleid van het woord Widodari dat godin betekent. Die avond wordt de bruid zo mooi als een godin. Andere Godinnen komen haar bezoeken. De bruid verblijft op haar kamer.
Wat wordt er in de bruidskamer geplaatst?
– Een set Kembar Mayang (identieke palmbloesems).
– Twee aardewerken vazen gevuld met specerijen, geneeskrachtige kruiden, rijst, pinda’s, die bedekt worden met Bango Tulak stoffen.
– Twee kendi gevuld met heilig water en bedekt met dadap srep bladeren.
Ukub, een schotel met verschillende soorten geparfumeerde bloemen en bladeren, onder het bed geplaatst.
Suruh Ayu (betel bladeren).
– Areca noten.
– Zeven verschillende soorten kledij in letrek motief.


Dag 2

De Panggih Ceremonie

De tweede dag is het tijd voor de traditionele begroeting Panggih of Temu tussen de bruid en haar man voor haar huis. Het huis, dat voor de gelegenheid versierd is met een Tarub planten decoratie. Onder begeleiding van het prachtige en mystieke geluid van de gamelan (een Javaans traditioneel muziekinstrument), begint de traditionele ontmoeting.

De bruidegom arriveert bij de poort voor het huis van de ouders van de bruid. Hij is vergezeld door zijn familie. Alleen zijn ouders zijn er niet bij. Zij mogen bij deze gebeurtenis niet aanwezig zijn.
Vervolgens zijn er de volgende ceremonies:
Balangan Suruh Ceremonie:
De bruid ontmoet de bruidegom. Ze naderen elkaar. Wanneer ze ongeveer drie meter van elkaar verwijderd zijn, gooien ze zeven kleine bundels betel bladeren naar elkaar toe. Volgens oude tradities hebben betel bladeren de kracht om boze geesten weg te jagen. Door betel bladeren naar elkaar toe te gooien, bewijst men dat de persoon voor je de echte persoon is en niet één of andere boze geest die zich voordoet als die persoon.
Wiji Dadi Ceremonie:
De bruidegom breekt een ei met de rechtervoet. De bruid wast de bruidegoms voet met geurend bloemenwater. Dit wil zeggen dat de man klaar is om een verantwoordelijke echtgenoot te zijn en dat de vrouw klaar is om haar man trouw te dienen.
Sindur Binayang Ceremonie:
Na het ritueel van Wiji Dadi leidt de vader van de bruid het koppel naar de huwelijkstroon, de moeder van de bruid bedekt de schouders van het koppel met Sindur. De betekenis hiervan is dat de vader hen de weg leidt naar het geluk, terwijl de moeder voor morele steun zorgt.
Timbang Ceremonie:
Zowel de bruid als de bruidegom zitten elk op één been van de vader van de bruid, terwijl hij zegt dat ze elk evenveel wegen. Hiermee bedoelt de vader dat hij van beiden evenveel houdt.
– Tanem Ceremonie:
De vader van de bruid zet het koppel op de huwelijkstroon. Hij keurt dit huwelijk goed. Hij geeft zijn zegen.
– Tukar Kalpika Ceremonie:
Het uitwisselen van de ringen als teken van eindeloze liefde.
Kacar Kucur of Tampa Kaya Ceremonie:
Met de hulp van de Pemaes wandelt het koppel arm in arm, pink in pink, naar de plaats van het ritueel. Daar krijgt de bruid van de bruidegom sojabonen, pindanoten, gele rijst, maïs, dlingo benglé kruiden, bloemen en verschillende soorten muntstukken (waarbij het aantal even moet zijn). Het stelt voor dat de echtgenoot al zijn inkomen aan zijn vrouw moet geven. De bruid ontvangt zorgvuldig deze geschenken in een witte doek op haar schoot. Zij moet een goede en zorgende huisvrouw zijn.
Dahar Klimah or Dahar Kembul Ceremonie:
Het huwelijkskoppel eet en drinkt samen, ze voeden elkaar. De Pemaes, als leider van de ceremonie, geeft een bord aan de bruid met daarop gele rijst, gebakken ei, sojabonen, tofu, abon (doorbakken vlees) en kippenlever. Eerst maakt de bruidegom drie kleine balletjes en geeft het met de rechterhand aan zijn bruid. Daarna doet de bruid hetzelfde voor de bruidegom. Wanneer ze gedaan hebben met eten, drinken ze zoete thee samen. Dit ritueel heeft als betekenis dat het koppel samen moet genieten van alle bezittingen die ze hebben.
Mertui Ceremonie:
De ouders van de bruid halen de ouders van de bruidegom op, die de hele tijd voor het huis hebben gewacht (tegenwoordig wordt er een tv-scherm voor het huis geplaatst waar de ouders het hele gebeuren hebben kunnen volgen). Ze wandelen samen naar de plaats van de ceremonie. De moeders vooraan, de vaders achteraan. Daar zetten ze zich op de huwelijkstroon: de ouders van de bruid rechts van het koppel, de ouders van de bruidegom links van het koppel.
Sungkeman Ceremonie:
Al knielende vraagt het koppel de zegen van de ouders. Eerst aan de ouders van de bruid, daarna aan de ouders van de bruidegom. De Pemaes neemt, voordat dit ritueel begint, de keris van de bruidegom en geeft deze weer terug na het beëindigen van de Sungkeman.

Image result for prosesi sungkeman adat jawa

De Ijab Ceremonie

De Ijab Ceremonie is het belangrijkste element in dit ritueel en is tevens ook de officiele ondertekening van het huwelijk. Deze ceremonie volgt steeds de geloofsovertuiging van het koppel.
Op Java kent men de grote wijsheid, dat geboorte, huwelijk en dood de wens van God zijn. Huwelijksceremonies worden er dan ook beleefd als belangrijke momenten in het leven en worden gevierd met trots en waardigheid, eigen aan de Indonesische cultuur. Deze traditie, overgeleverd vanuit de oude culturen, is sterk bewaard gebleven.

Op de plaats waar de Ijab plaats heeft, wordt een Sanggan of Sajen) offer gebracht.
De bruid met traditionele make-up, met glanzende gel in het haar, met het haar naar achter gekamd en in een dot vastgebonden (gelungan), is gekleed in een prachtig gewaad met gouden juwelen. Ook de bruidegom draagt een speciaal gewaad. Beiden moeten immers op hun best voorkomen.
Ze worden door alle aanwezigen gehuldigd als Koning en Koningin van de dag.


Dag 3

Op de derde en laatste dag wordt er een feest gegeven. Javaanse klassieke dansen worden opgevoerd (het klassiek Gathot Kaca-Pergiwo bijvoorbeeld of het modernere Karonsih) en er worden fragmenten van het poppenschimmenspel getoond.
De pasgetrouwden ontvangen samen met hun ouders de zegen en gelukwensen van de gasten.
Terwijl al de gasten zich amuseren aan het feest en het eten, klinkt het wondermooie geluid van de gamelan door de zaal.

De dans Gathot Kaca-Pergiwo


 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s