Over dit blog

Deze website is gestart oktober 2019. Er zullen nieuwe pagina’s volgen en aanvullingen op bestaande pagina’s. De javaanse cultuur is dermate uitgebreid, dat we nog heel lang bezig zijn met deze website.

De javaanse cultuur is een van de oudste culturen ter wereld.
Het is een cultuur, die in de loop van vele eeuwen onder meer beinvloed is door hindoeisme, boedhisme en islam.

Op internet is geen samenhangende beschouwing over de javaanse cultuur te vinden; er is wel informatie over allerlei onderwerpen betreffende de javaanse cultuur, maar versnipperd.

In dit blog wordt geprobeerd om vele aspecten van de javaanse cultuur samen te brengen. Als voorbeeld: de keratons op Java, de traditionele kledij, de wayang, de krissen, het huwelijk, de begrafenis en meer.

Regelmatig zal dit blog worden aangevuld met nieuwe onderwerpen, maar het is een zaak van lange adem, om zoveel mogelijk aspecten van de javaanse cultuur te verzamelen en te beschrijven.

Afbeeldingsresultaat voor jawa tari budaya